Černý blog: Kdo další si sedne k Vráně?

Další blog Jana Černého, tentokrát o podílu některých exekutorů na obchodu s bídou v Česku...

 

V pořadu Reportéři ČT ze dne 3.3. byla zveřejněna reportáž Jana Moláčka o propojení velkých exekutorských úřadů, velkých advokátních kanceláří a jejich společném tahu na politickou branku. Co je nového v tomto sváru o malé, leč pěkné miliardy na advokátních náhradách za vyplněné formuláře formátu A4, budeme (doufejme) slýchat nejméně dalšího půl roku v souvislosti s tím, jak budou návrhy nových předpisů plout Vládou, Poslaneckou sněmovnou, Senátem. Pak se zastaví na chvilku u prezidenta a pak se uvidí.

 

Protože Vláda má v plánu změnit i pravidla pro exekutory, spojuje se téma velkých advokátních kanceláří a velkých exekutorských úřadů dohromady a bude se (jako i v minulosti) ukazovat, že mají významný společný obchodní zájem. Co úplně nového jest, je, že jeden z nejvlivnějších a největších exekutorských úřadů a jeho majitel vyhrožuje žalobami proti České republice v případě, že by se změnil zákon a působnost exekutorů by se omezila na krajskou úroveň. Jak padlo v reportáži, doktor Vrána z přerovského úřadu říká:

 

„Jsem připraven v případě jakéhokoli budoucího zásahu do zásady celorepublikové působnosti žalovat Českou republiku za náhradu ušlé škody a zmařené investice a rovněž napadnout takovou právní úpravu u Ústavního soudu ČR. Ať se Vám to líbí nebo ne, jsem podle exekučního řádu podnikatel, byť na mne je přenesena část výkonu veřejné moci.“

 

Přestože pro takovou změnu je vůle i v samotné Exekutorské komoře, má lobby vlivných advokátů a vlivných exekutorských úřadů převahu a v jejich repertoáru se nově ukazuje i zastrašování exekutivy.

 

Zavedení teritoriality by snížilo soutěživost, podnikatelské puzení exekutorských úřadů dominovat nad ostatními i za cenu jednání zaměstnanců na hraně či za hranou zákona. Obvykle o medializovaných nechutnostech zaměstnanců exekutorů vedení Exekutorské komory mluví jako o excesech, ovšem nejedná se ve skutečnosti o exces, ale o vliv systémový. Důkazem budiž i to, jak na svoji živnost nahlíží i doktor Vrána.

 

Kromě vyhrožování žalobou na stát reportáž ukázala i zájem velkých advokátních kanceláří na celém bussinesu. Mimochodem, partnerem jedné z největších advokátních kanceláří zmíněné v reportáži, AK Havel, Holásek a partneři se stal nedávno František Korbel, donedávna náměstek pro legislativu několika ministrů spravedlnosti, který obratně hájí status quo a současnou kulturu i ceny vymáhání považuje (a považoval) za „nastavené v zájmu dlužníků“.

 

Současná právní úprava prošla jeho odbornou rukou, i když jde o legislativu z dílny Advokátní komory, jak se jednou předseda Advokátní komory ČR svěřil kolegům ve stavovském bilténu.

 

Každý měsíc prodlení se změnou současné, z rozumu vyvrácené praxe přinese vlivným advokátním i exekutorským kancelářím malé stovky milionů na odměnách, proto je jakékoli odsunutí řešení této miliardové patálie velmi vítané.

 

 Jan Černý