DENÍK: Malé pohledávky. Advokáti budou mít utrum

Poslanci chtějí snížit odměny za právní služby při exekucích. Zatočit by měli i s lichvou, za niž budou trestně odpovědné také firmy 

 

Praha – Drobné pohledávky. Zatímco pro jedny je to jednoduchý zdroj příjmů, pro druhé se mohou stát existenčním problémem. Aspoň částečně se tento vztah na nynější schůzi sněmovny snaží narovnat poslanci, když schvalují zákony, které omezí odměny advokátů právě v případě takzvaných bagatelních pohledávek do deseti tisíc korun. Kromě toho chtějí upravit možnosti uvalit exekuci na společné jmění manželů a v neposlední řaděby se mezi trestné činy právnických osob měla dostat i lichva. 

"Nijak nezpochybňujeme, že dluhy se musejí platit a je potřeba důsledně vymáhat. Není ale možné, aby si z problémů dlužníků, a to nejenom z řad sociálně potřebných občanů a seniorů, dělaly zlatý důl některé advokátní kanceláře a nepoctivé úvěrové společnosti," uvedla poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09), která návrhy předložila sněmovně společně se svými kolegy napříč politickým spektrem. 

 

Žádná práce 

Poslanci na úpravách spolupracovali s organizací Člověk v tísni. Právě z jejích zkušeností vyplývá, že za dluh ve výši 1020 korun zaplatí dlužník průměrně 15 500 korun. Přitom náklady na advokáta v nalézacím řízení představují 4700 korun a advokáta v exekučním řízení téměř dva tisíce korun. "Známe také případy, kdy občanka sice zaplatila celou pokutu jistého dopravního podniku, ale nezaplatila desetikorunu za přepravu, k čemuž ji podnik vyzval. Nakonec musela zaplatit sedmnáct tisíc korun, kdy odměny advokátů činily přes osm tisíc korun," přiblížil analytik organizace Daniel Hůle. 

Přitom řešení bagatelních pohledávek nevyžaduje od advokátů žádné náročné úkony, protože jde především o nezaplacené jízdenky nebo faktury za elektřinu a plyn. "Dochází zde k umělému navyšování nákladů jejich dělením, uplatňováním dílčích sankcí a podobně. Česká justice je zahlcena tímto typem zdánlivých sporů. To vede k poklesu vymahatelnosti práva, což prohlubuje nedůvěru ve spravedlnost," míní spolupředkladatel návrhu Jan Chvojka (ČSSD). 

Návrh poslanců samozřejmě nevyvolává jen pochvalnou odezvu. Podle ředitele společnosti Vaše nároky.cz Romana Mikluše může poslanecký návrh na první pohled budit dojem, že bude směřovat k ochraně lidí proti velkým společnostem. "Opak však v praxi bude pravdou, neboť řadový občan bez dostatečných prostředků a bez právního vzdělání zcela ztratí možnost domoci se svých práv," namítá Mikluš. Podle něho totiž nelze předpokládat, že by advokáti poskytovali svoje právní služby za pár set korun, když běžná sazba advokáta v Česku se pohybuje od tisíce korun za hodinu. 

Jako příklad uvedl případ rozvedené matky, která na výživném vymáhá osm tisíc korun. "Pokud bude mít tyto peníze, bude moci zaplatit nájem a koupit svému dítěti hračky nebo školní potřeby. Bez této částky je odkázána na pomoc svých invalidních rodičů," doplnil Mikluš. 

Změny v zákoně by měly změnit i praxi při exekuci společného jmění manželů, která platí od loňského roku. Podle poslanců, kteří změnu navrhli, totiž současná právní úprava vytváří z manželství neomezený ručitelský závazek. Ze soudního řádu tak možná zmizí ustanovení, podle něhož je při vymáhání dluhu spadajícího do společného jmění manželů možné postihnout i účet a mzdu manžela nebo manželky dlužníka. Sněmovna příslušnou novelu včera podpořila a poslala ji do ústavně­právního výboru. 

Další změna, kterou poslanci sněmovně předložili, by měla dokonce předcházet vytváření těžce splatitelných dluhů. Změna se zaměřuje na lichvu. Dosud za ní může být potrestán jenom konkrétní člověk. Od příště by ale trest mohl potkat i firmy, které se k lichvě uchýlí. 

S nápadem, jak omezit lichvářské praktiky, přišel i Úsvit Tomia Okamury. Hnutí na konci minulého roku předložilo ve sněmovně návrh, podle něhož by omezení lichvy pomohlo zastropování RPSN (ročních nákladů na úvěr). 

Regulaci RPSN ale nepovažuje Platforma pro odpovědné finance, která sdružuje některé nevládní, vládní i soukromé organizace, za šťastnou. Zastropování by totiž mohlo spotřebitelům ještě přitížit. Pro ekonomicky slabé by se totiž legální úvěry mohly stát nedostupnými a zastropování by je vehnalo do rukou lichvářů. "Nespornou slabinou návrhu je, že nestojí na seriózní analýze a není doprovázen hodnocením dopadů," dodal generální tajemník České leasingové a finanční asociace Jiří Pulz. 

"Dochází zde k umělému navyšování nákladů jejich dělením, uplatňováním dílčích sankcí a podobně. Česká justice je zahlcena tímto typem zdánlivých sporů." Jan Chvojka, ČSSD