NEWS České advokátní komory k nákladům vymáhání

Dopis šéfa ČAK Martina Vychopeně, ve kterém se chlubí úspěchy, kterých zájmová organizace advokátů dosáhla při vyjednávání s Ministerstvem spravedlnosti. 

 

Vážené kolegyně, váženi kolegové,

obvykle se touto cestou neobracím na advokátní veřejnost, nicméně poslední události a zejména mediální kampaň zaměřená proti výši odměn advokátů v tzv. bagatelních sporech mě donutily využít tento informační kanál k tomu, abych Vás seznámil s aktuální situací.

 

Přestože se vedení ČAK snažilo čelit tlaku médií, pro novináře nebylo přitažlivé vysvětlování podstaty soudních řízení, ani to, že dluhy se mají platit a nelze postupovat proti zájmům věřitelů. Názory advokacie buď média nezveřejnila, neboje upravila v neprospěch advokátů, přičemž se navíc zdálo, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nátlaku médií podlehne. Proto se Komora soustředila hlavně a zejména na projednávání nové podoby vyhlášky s ministerstvem, což se nyní ukázalo jako dobrý tah.

 

Po dlouhém a náročném vyjednávání podepsal ministr spravedlnosti minulý týden v pátek novelu vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Tato novela nabude účinnosti již dne 1. 3. 2012 a dochází jí ke snížení odměny v tzv. bagatelních sporech, a to tak, že se zavádí nová pásma do 100 Kč a 500 Kč. Je jasné, že jakákoliv paušalizace generuje nespravedlnosti v konkrétních věcech, avšak navrhovaná změna v těchto pásmech snad přispěje ke spravedlivějšímu vyvážení zájmů všech účastníků řízení.

 

Na druhé straně se však Komoře při vyjednávání podařilo dosáhnout zvýšení odměn prakticky ve všech dalších civilních řízeních; s tím souvisí také zjednodušení jednotlivých pásem podle druhů řízení.

 

Při vyjednávání Ministerstvo spravedlnosti ČR po argumentaci Komory rovněž ustoupilo od svého původního záměru stanovit výši odměny v exekučním řízení v pásmech, což by znamenalo velmi citelný zásah vůči advokátům; zůstal zde zachován dosavadní, léty i praxí ověřený princip snížení odměny v exekučním řízení o 50 %.

 

Na všech jednáních, téměř výhradně vzešlých z iniciativy ČAK, opakovaně Komora předkládala návrh na úplné zrušení tohoto předpisu, což ministerstvo neakceptovalo.

 

Celkově si dovolím tvrdit, že podoba, v jaké byla novela nakonec schválena, je naším úspěchem. Podařilo se nám minimalizovat původní poměrně široký zamýšlený zásah ministerstva na úpravu týkající se skutečně bagatelních sporů a na druhé straně vyjednat advokátům určitou kompenzaci v jiných sporech. Jsem přesvědčen, že v reálné situaci jsme dosáhli maximálně možného pozitivního výsledku, který se ovšem skutečně zrodil jen díky neustálému vyjednávacímu tlaku ČAK. Všem, kteří se na tom společně svedením ČAK podíleli, touto cestou děkuji.

 

S ohledem na krátký termín do nabytí účinnosti novely a četné dotazy advokátů, zda Komora v této záležitosti vůbec něco činí, zveřejňujeme úplné znění novely na webové stránce ČAK rubrice Aktuality - ZDE.