Tisková konference Ministerstva spravedlnosti

Ministr spravedlnosti představil dnes, 26.9.2011, na tiskové konferenci chystaný záměr novelizovat vyhlášky stanovující odměny advokátů a exekutorů. Změna bude spočívat ve snížení odměny advokáta stanoveného paušálem o 50% v případě, kdy advokát uskuteční nejvýše 3 úkony.

 

V případě exekutora návrh novely obsahuje snížení i paušální náhrady nákladů o 50 % v případě, kdy povinný (dlužník) uhradí pohledávku do 15 dnů. Ačkoli změna povede ke snížení nákladů, ty zůstávají stále zcela neúměrně vysoké oproti vymáhaným částkám, proto se jedná spíše o kosmetickou změnu. 

Více informací naleznete na stránkách MS