TISKOVÁ ZPRÁVA: "Vymáhací kalkulačka spočítá, kolik dlužíte"

Praha 6. 9. 2011 - Člověk v tísni, o.p.s. představuje vymáhací kalkulačku, která lidem spočítá, na kolik se mohou vyšplhat náklady na vymáhací proces, který následuje, pokud včas nezaplatí své dluhy. Stačí zadat pouze výši dluhu a kalkulačka ukáže případné náklady na advokáta a exekutora.

 

Zadlužení českých domácností již překročilo podle údajů České národní banky hranici 1 bilionu korun. Jen za poslední rok navýšily české rodiny svůj dluh o 67 miliard korun. Příčiny tohoto stavu lze většinou hledat v nezodpovědném chování pozdějších dlužníků či v neetických praktikách některých poskytovatelů úvěrů a oddlužovacích agentur.

 

Všechny tyto argumenty jsou relevantní, avšak nejsou jediné. Další podstatný důvod nalezneme při podrobnější analýze nákladů na proces vymáhání, který je dán legislativně,“ říká Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Jak tento proces vypadá? Pokud například dlužíte 100 Kč a nezaplatíte tuto částku včas, mohou následovat tyto kroky:

 

1) Věřitel předá kauzu advokátovi, který vystaví návrh na platební rozkaz: odměna 6120 Kč

2) Následuje tzv. nalézací řízení před soudem: 800 Kč

3) Advokát následně předá soudní rozhodnutí exekutorovi: 3420 Kč

4) Exekutor vymáhá dlužnou částku: 7800 Kč

 

Z dlužné stokoruny se tak rázem může stát závazek ve výši 17 880 (včetně původních 100 Kč). Tento systém tak aktivně motivuje advokáty k navyšování dlužníkových závazků, a to například tím, že jim umožňuje posílat jednotlivé návrhy odděleně, místo toho, aby je sloučili do jednoho. „Zajímavé na tom je, že na celém procesu u oné stokoruny vydělá stát na DPH přes 2800 Kč. Pokud bychom teoreticky přepočetli výdělek advokáta ve vztahu k reálně strávenému času, tak zjistíme, že hypotetická hodinová odměna se pohybuje v řádu několika desítek tisíc korun,“ doplňuje autor kalkulačky Daniel Hůle. Výsledkem tohoto postupu je však, kromě nadstandardního výdělku advokátů, především neúměrné zadlužování jednotlivce a celých rodin, které může v konečném důsledku vést až k pádu na sociální dno. 

 

Domníváme se, že trest ve smyslu pokuty má sloužit k nápravě minulých nesrovnalostí či prohřešků, nikoliv k celkové finanční devastaci dlužníka. Náklady na advokáta či exekutora mají sloužit pouze k zaplacení procesů vedoucích k vymožení dluhu a neměly by být pro dlužníka dalším nadbytečným trestem.  Chceme proto apelovat na soudce, kteří mají možnost nepřiznávat advokátům požadované náklady v plné výši, aby brali na zřetel také životní situaci člověka,“ dodává Martin Kovalčík ze společnosti Člověk v tísni.   

 

Vymáhací kalkulačka bude spuštěna 6. 9. 2011 (od 19 h) 

a je k nalezení na webové adrese:

www.rozhodnene.cz

 

Kontaktní osoby:

Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774 510 398

Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 733 658 749