Aktualita: Společnost Provident ruší rozhodčí doložku

Společnost Provident financial se rozhodla, že od 1.1.2010 přestane ve svých smlouvách využívat institut rozhodčí doložky. Jedním z motivů tohoto kroku je existence Indexu predátordkého úvěrování, který realizuje společnost Člověk v tísni o.p.s.