Aktualita: Průlomové rozhodnutí vrchního soudu v Praze

Vrchní soud v Praze dospěl dne 25.11.2009 k závěru, že pokud rozhodčí smlouva neobsahovala jméno konkrétního rozhodce ani způsob, jak má být vybrán, pouze odkaz na nějakou rozhodčí společnost a její interní pravidla, je neplatná.